منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
56 بازدید
ناشر: کمیته تدوین وترویج منشوراخلاقی انتخابات وزارت کشور
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی