سرنوشت و سرنوشت گرایی
43 بازدید
محل نشر: کتاب فلسفه اخلاق (مجموعه مقالات برگرفته از...)موسسه امام خمینی سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی